Vodotěsnost

Vodotěsnost

Upozornění:
Korunka musí být vždy nastavena v zavřené poloze (normální poloha). Mají-li hodinky šroubovací korunku, západku zcela utáhněte.
Pro zajištění odolnosti proti vodě se doporučuje nevystavovat hodinky horké vodě.
Pro zajištění odolnosti proti vodě se doporučuje nevystavovat hodinky horké vodě.
Jsou-li hodinky pod vodou či vlhké, nemanipulujte s korunkou ani s tlačítky!
Voda negativně ovlivňuje životnost kožených řemínků.